Darbo užmokestis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
už 1 etatą neatskaičius mokesčių

Laikotarpis

Administracija Gydytojai Slaugytojai Kiti
2020 m. 1796.24 Eur 2535.67 Eur 1586.69 Eur 1208.11 Eur
2021 m. 1952,25 Eur 3246,40 Eur 2150,76 Eur 1563,46 Eur
2022 m. 2309,51 Eur 4055,19 Eur 1868,49 Eur 1492,72 Eur
2023 m.  2320,26 Eur 4540,54 Eur 1993,72 Eur 1516,04 Eur

 

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2024 m. I ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2023 m. IV ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2023 m. III ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2023 m. II ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2023 m. I ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2022 m. IV ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2022 m. III ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2022 m. II ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2022 m. I ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2021 m. IV ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2021 m. III ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2021 m. II ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2021 m. I ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2020 m. IV ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2020 m. III ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2020 m. II ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2020 m. I ketvirtis