Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
už 1 etatą neatskaičius mokesčių

Laikotarpis

Administracija Gydytojai Slaugytojai Kiti
2015 m. 940.00 Eur 1404.92 Eur 708.05 Eur 632.44 Eur
2016 m. 946.98 Eur 1459.56 Eur 780.64 Eur 644.53 Eur
2017 m. 1036.76 Eur 1493.26 Eur 839.55 Eur 668.21 Eur
2018 m. 952.81 Eur 1911.73 Eur 938.59 Eur 779.73 Eur
2019 m.  1308.46 Eur 2452.36 Eur 1325.88 Eur 1060.68 Eur
2020 m. 1796.24 Eur 2535.67 Eur 1586.69 Eur 1208.11 Eur
2021 m. 1952,25 Eur 3246,40 Eur 2150,76 Eur 1563,46 Eur

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2022 m. III ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2022 m. II ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2022 m. I ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2021 m. IV ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2021 m. III ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2021 m. II ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2021 m. I ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2020 m. IV ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2020 m. III ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2020 m. II ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2020 m. I ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2019 m. IV ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2019 m. III ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2019 m. II ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2019 m. I ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2018 m. IV ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2018 m. III ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2018 m. II ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2018 m. I ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2017 m. IV ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2017 m. III ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2017 m. II ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2017 m. I ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2016 m. I ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2016 m. II ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2016 m. III ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2016 m. IV ketvirtis