Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
už 1 etatą neatskaičius mokesčių

Laikotarpis

Administracija Gydytojai Slaugytojai Kiti
2011 m. 3664.23 Lt 4345.96 Lt 2001.42 Lt 1860.05 Lt
2012 m. 4220.30 Lt 4754.83 Lt 2044.77 Lt 1806.34 Lt
2013 m. 5267.74 Lt 4630.99 Lt 1935.31 Lt 1814.78 Lt
2014 m. 2586.43 Lt 4610.70 Lt 1931.13 Lt 1363.80 Lt
2015 m. 940.00 Eur 1404.92 Eur 708.05 Eur 632.44 Eur
2016 m. 946.98 Eur 1459.56 Eur 780.64 Eur 644.53 Eur
2017 m. 1036.76 Eur 1493.26 Eur 839.55 Eur 668.21 Eur
2018 m. 952.81 Eur 1911.73 Eur 938.59 Eur 779.73 Eur

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2019 m. III ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2019 m. II ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2019 m. I ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2018 m. IV ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2018 m. III ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2018 m. II ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2018 m. I ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2017 m. IV ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2017 m. III ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2017 m. II ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2017 m. I ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2016 m. I ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2016 m. II ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2016 m. III ketvirtis

Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2016 m. IV ketvirtis