Administracinė informacija

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų III ketvirčio 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų II ketvirčio 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų I ketvirčio 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

 

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų III ketvirčio 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų II ketvirčio 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų I ketvirčio 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

 

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų IV ketvirčio 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų III ketvirčio 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų II ketvirčio 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų I ketvirčio 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

 

Sprendimą Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų IV ketvirčio 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų IV ketvirčio 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų III ketvirčio 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų II ketvirčio 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų I ketvirčio 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų III ketvirčio 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų II ketvirčio 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų I ketvirčio 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Sprendimą Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų IV ketvirčio 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų IV ketvirčio 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų IV ketvirčio 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų IV ketvirčio 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų IV ketvirčio 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų IV ketvirčio 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų IV ketvirčio 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų IV ketvirčio 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų IV ketvirčio 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų IV ketvirčio 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų IV ketvirčio 20-ojo VSAFAS ``Finansavimo sumos`` 4 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų IV ketvirčio 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamąjį raštą parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų IV ketvirčio Informacija apie  darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų ataskaita parsisiųsti galite čia.

 

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaitos 2-ojo VSAFAS "Finansinės būklės ataskaita" 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaitos 2-ojo VSAFAS "Finansinės būklės ataskaita" 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamąjį raštą parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaitos 3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų ataskaita" 2 priedas parsisiųsti galite čia. 

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaitos 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaitos 6-ojo VSAFAS "Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 4 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaitos 12-ojo VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" 1 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaitos 13-ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" 1 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaitos 8-ojo VSAFAS "Atsargos" 1 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaitos 2-ojo VSAFAS "Finansinės būklės ataskaita" 2 priedas parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriam Šilutės rajono savivaldybės taryba pritarė 2016-03-31 sprendimu Nr.T1-277 "Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai" parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriam Šilutės rajono savivaldybės taryba pritarė 2014-04-09 sprendimu Nr.T1-2485 "Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai" parsisiųsti galite čia.

Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriam Šilutės rajono savivaldybės taryba pritarė 2014-04-24sprendimu Nr.T1-2058 "Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai" parsisiųsti galite čia.