Psichologinio saugumo užtikrinimas

Viešosios įstaigos Šilutės pirminės priežiūros centro darbuotojas, galimai patyręs ar pastebėjęs psichologinio smurto ar mobingo atvejį, turi teisę (taip pat ir anonimiškai) apie jį pranešti, informuoti atsakingus asmenis:

  1. Informuojant savo tiesioginį vadovą arba įgaliotus Įstaigoje asmenis;
  2. Registruojant psichologinio smurto ar mobingo atvejį naudojantis anonimine dėžute, užpildant Galimų  psichologinio smurto atvejų anketą ir ten pateikus reikiamą informaciją. 
  3. Siunčiant elektroninį laišką adresu info@silutespspc.lt nuorodant informaciją: asmens vardą ir pavardę, kontaktus (el. paštą ir / ar tel. Nr.)

 

VŠĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas.

VŠĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai.

Psichologinio smurto/mobingo darbe prevencijos priemonės.

Įsakymas dėl VŠĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimas.