Projektai

Pradedamas įgyvendinti projektas


 

„Mobilios komandos teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje“

2024-07-08

Šilutės rajono savivaldybės administracija su partneriu – viešąją įstaiga Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centru – pradeda įgyvendinti projektą Nr. 09-010-P-0049 „Mobilios komandos teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje“ (toliau – projektas).

Projekto tikslas – užtikrinti Šilutės rajono savivaldybės gyventojams teikiamų ambulatorinių slaugos paslaugų namuose geresnį prieinamumą ir didesnį efektyvumą.

Projektu sprendžiamos problemos – dėl populiacijos senėjimo ir aktyvios darbingo amžiaus gyventojų migracijos ne tik šalies, bet ir savivaldybės bei regiono mastu, ypač tokiose periferinėse savivaldybėse kaip Šilutė, daugėja senyvo amžiaus ir vienišų asmenų. Dėl šių priežasčių sparčiai auga slaugos ir socialinės globos poreikis. Šilutės rajono savivaldybėje ambulatorinės slaugos paslaugų namuose skaičius yra nepakankamas, trūksta bendrosios praktikos slaugytojų, įranga šioms paslaugoms suteikti yra pasenusi, nepakankamas finansavimas. Projekto partneris VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras per metus suteikia 10 600 ambulatorinių slaugos paslaugų namuose, tačiau atliktų ir daugiau, bet trūksta įrangos, pajėgumo.

Projekto tikslinės grupės – bet kokio amžiaus asmenys, kuriems yra nustatyta negalia, darbingumo lygis ar nesavarankiškumo lygis, Sveikatos apsaugos ministerijos numatyta tvarka atliktas slaugos paslaugų poreikio vertinimas ir yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos paslaugų poreikis. Taip pat senatvės pensinio amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat jų šeimos, vietos bendruomenės. Paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius ne asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir skatinti paciento savirūpą.

Projekto veiklos – siekiant Šilutės rajono savivaldybėje sudaryti galimybę gauti prieinamas, kokybiškas ir savalaikes ambulatorines slaugos paslaugas namuose, projekto metu Šilutės rajono savivaldybėje veikianti mobili komanda bus aprūpinta nauju elektromobiliu ir įranga (mobilus elektrokardiografas fonendoskopas, kraujospūdžio matavimo aparatas, termometras, matuokliai – gliukozės kiekiui ir krešumo rodikliui nustatyti, pulsoksimetras, gleivių siurbiklis, otoskopas, bendrosios praktikos slaugytojo krepšys, tonometras, infuzijos pompa, nešiojami kompiuteriai, mobilieji telefonai).

Projekto rezultatas – įgyvendinti pokyčiai padės sveikatos problemų patiriantiems gyventojams ilgiau gyventi savarankiškai ir išvengti galimo ligų paūmėjimo ar esamų simptomų progresavimo, palengvins jų priežiūra besirūpinančių artimųjų kasdienybę. Ilgalaikės priežiūros specialistų komanda, teikianti paslaugas gyventojų namuose, bus aprūpinta elektromobiliu, medicinine ir kita įranga.

Planuojama projekto veiklų vykdymo pabaiga – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė – 77 021,09 Eur, projektas finansuojamas 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.


Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas tuberkulioze sergantiems pacientams Šilutės rajono savivaldybėje

 

VšĮ Šilutės pirminės sveiktos priežiūros centras Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.08.4.2-ESFA-R-615-31-0005  2018 m. rugsėjo 4 d. sutartimi Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-31-0005/P16-85 ,,Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas tuberkulioze sergantiems pacientams Šilutės rajono savivaldybėje“ įgyvendina projekto tikslus ir uždavinius.

Projekto tikslas – mažinti Šilutės rajono savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Projekto metu vykdomas tiesiogiai stebimo tęstinio tuberkulioze sergančių pacientų gydymas bei stebėjimas aprūpinant projekte dalyvaujančius asmenis maisto kuponais bei apmokant transporto išlaidas patirtas vykstant į DOTS kabinetą arba pas pacientą į namus.

Vykdymas nuo 2018 m. rugsėjo  04 d. iki 2022 m. rugsėjo 04 d.

 

Projekto vertė - 155 669 Eur              

Projekto laikotarpis - 2019-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Šilutės rajono savivaldybės administracija kartu su viešosiomis įstaigomis: Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centru, Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centru, Vainuto ambulatorija, Juknaičių ambulatorija pradeda įgyvendinti projektą - „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šilutės rajono savivaldybėje“.

Projekto tikslas - sumažinti Šilutės rajono savivaldybės gyventojų pirmalaikį mirtingumą nuo galvos smegenų kraujotakos, onkologinių, tuberkuliozės ligų, modernizuojant pirminės sveikatos priežiūros įstaigas Šilutės rajone.

Projekto veiklų metu numatoma modernizuoti, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, infrastruktūrą: atlikti statinių ir (ar) patalpų rekonstrukciją ir (ar) remontą, įsigyti reikalingą įrangą, aprūpinti tiksline transporto priemone, skirta pacientams lankyti bei paslaugas teikti namuose.

Įgyvendinus projektą Šilutės rajone būtų pagerinti sveikatos priežiūros kokybė ir prieinamumas tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumai, ir skatinamas sveikas senėjimas. Įgyvendinus visas projekto metu planuojamas veiklas būtų modernizuota asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, bei DOTS kabineto, infrastruktūra. Įstaigos įsigytų jų pacientų poreikius tenkinančią įrangą, kurios dėka būtų greičiau ir kokybiškai teikiamos  sveikatos priežiūros paslaugos. Projekto metu Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centras būtų aprūpintas tiksline transporto priemone, skirta pacientams lankyti bei paslaugas teikti namuose. Tokia paslauga ypatingai reikalinga mažuose miesteliuose ar kaimuose gyvenantiems senyvo amžiaus pacientams, kurie dėl jų ligotumo negali atvykti į artimiausią ambulatoriją ar pirminės sveikatos priežiūros centrą.

Projekto pradžia 2019-01-25, projekto pabaiga – 2019-08-25, trukmė 7 mėnesiai.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondo lėšos, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro, Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro, Juknaičių ambulatorijos ir Vainuto ambulatorijos lėšos.