Projektai

Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas tuberkulioze sergantiems pacientams Šilutės rajono savivaldybėje

 

VšĮ Šilutės pirminės sveiktos priežiūros centras Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.08.4.2-ESFA-R-615-31-0005  2018 m. rugsėjo 4 d. sutartimi Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-31-0005/P16-85 ,,Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas tuberkulioze sergantiems pacientams Šilutės rajono savivaldybėje“ įgyvendina projekto tikslus ir uždavinius.

Projekto tikslas – mažinti Šilutės rajono savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Projekto metu vykdomas tiesiogiai stebimo tęstinio tuberkulioze sergančių pacientų gydymas bei stebėjimas aprūpinant projekte dalyvaujančius asmenis maisto kuponais bei apmokant transporto išlaidas patirtas vykstant į DOTS kabinetą arba pas pacientą į namus.

Vykdymas nuo 2018 m. rugsėjo  04 d. iki 2022 m. rugsėjo 04 d.

 

Projekto vertė - 155 669 Eur              

Projekto laikotarpis - 2019-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Šilutės rajono savivaldybės administracija kartu su viešosiomis įstaigomis: Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centru, Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centru, Vainuto ambulatorija, Juknaičių ambulatorija pradeda įgyvendinti projektą - „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šilutės rajono savivaldybėje“.

Projekto tikslas - sumažinti Šilutės rajono savivaldybės gyventojų pirmalaikį mirtingumą nuo galvos smegenų kraujotakos, onkologinių, tuberkuliozės ligų, modernizuojant pirminės sveikatos priežiūros įstaigas Šilutės rajone.

Projekto veiklų metu numatoma modernizuoti, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, infrastruktūrą: atlikti statinių ir (ar) patalpų rekonstrukciją ir (ar) remontą, įsigyti reikalingą įrangą, aprūpinti tiksline transporto priemone, skirta pacientams lankyti bei paslaugas teikti namuose.

Įgyvendinus projektą Šilutės rajone būtų pagerinti sveikatos priežiūros kokybė ir prieinamumas tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumai, ir skatinamas sveikas senėjimas. Įgyvendinus visas projekto metu planuojamas veiklas būtų modernizuota asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, bei DOTS kabineto, infrastruktūra. Įstaigos įsigytų jų pacientų poreikius tenkinančią įrangą, kurios dėka būtų greičiau ir kokybiškai teikiamos  sveikatos priežiūros paslaugos. Projekto metu Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centras būtų aprūpintas tiksline transporto priemone, skirta pacientams lankyti bei paslaugas teikti namuose. Tokia paslauga ypatingai reikalinga mažuose miesteliuose ar kaimuose gyvenantiems senyvo amžiaus pacientams, kurie dėl jų ligotumo negali atvykti į artimiausią ambulatoriją ar pirminės sveikatos priežiūros centrą.

Projekto pradžia 2019-01-25, projekto pabaiga – 2019-08-25, trukmė 7 mėnesiai.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondo lėšos, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro, Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro, Juknaičių ambulatorijos ir Vainuto ambulatorijos lėšos.