Paslaugos

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos

Bendrosios pagalbos tel. nr. - 112
03 – Teo, 103 – Omnitel, 033 – Bitė, Tele 2

Paslaugos teikiamos visą parą:
būtinoji medicinos pagalba pacientams įvykio vietoje  nelaimingo atsitikimo atvejais, esant gyvybei grėsmingoms, pavojingoms ir kritinėms būklėms, ūminėms ligoms; esant indikacijoms – skubus paciento nugabenimas į ligoninės priėmimo skyrių.

Į įvykio vietą greitosios medicinos pagalbos brigada vyksta iš karto gavusi iškvietimą - įvykus:


Nelaimingiems atsitikimams:

 • kelių eismo, orlaivių, geležinkelio ir kitoms avarijoms;
 • gamtinių nelaimių, katastrofų ar kitų ekstremalių įvykių arba ekstremalių situacijų atvejais;
 • ūmiai apsinuodijus;
 • žaibo ir elektros sukeltiems pakenkimams;
 • nukentėjus gaisruose;
 • skendus, užspringus – esant ūmiam kvėpavimo nepakankamumui (sutrikimui), švokščiamam kvėpavimui ar patologiniam seilėtekiui;
 • patyrus įvairios lokalizacijos traumų su magistralinių kraujagyslių pažeidimu, su masyviu išoriniu kraujavimu, šautinių, durtinių žaizdų, kritimo iš daugiau kaip 2 metrų aukščio atvejais ir kt.;
 • įkandus gyvūnui, vabzdžiui, ropliui (esant gyvybei pavojingų požymių);
 • ūmių alerginių reakcijų atvejais (esant gyvybei pavojingų požymių);
 • esant bendram kūno atšalimui su letargijos požymiais (esant kūno temperatūrai mažiau kaip 35 0C);
 • nudegus (daugiau kaip 5 proc. kūno paviršiaus ploto esant paviršiniam nudegimui ar daugiau kaip 3 proc. esant gilesniam nudegimui);
 • saulės ar šilumos smūgio atvejais (esant didesnei kaip 40 0C kūno temperatūrai, mieguistumui, sąmonės sutrikimui, vėmimui);
 • ilgalaikio suspaudimo sindromo atvejais;
 • įvairios lokalizacijos svetimkūnių atvejais (su gyvybei pavojingais požymiais);

Esant gyvybei grėsmingoms būklėms:

 • mirštant;
 • esant ūmiam kvėpavimo funkcijos sutrikimui (sustojus kvėpavimui, staiga atsiradus obstrukcijai, dusuliui ir kt.);
 • esant ūmiam širdies veiklos sutrikimui (sustojus širdžiai, sutrikus širdies ritmui, ūmiai atsiradus skausmui krūtinėje ir kt.);
 • esant ūmiam kraujotakos sutrikimui, staigiam ir pavojingam kraujospūdžio sumažėjimui ar padidėjimui, galvos svaigimui, sutrikus kalbai ar esant kitų centrinės nervų sistemos pažeidimo požymių;
 • ūmiai atsiradus kraujagyslių sistemos nepakankamumui (esant šaltai, drėgnai, „marmurinei odai“, staiga atšalus, išbalus galūnei);
 • staiga sutrikus sąmonei arba jos netekus;
 • atsiradus įvairios etiologijos traukuliams;
 • tirpstant galūnėms, esant parezei ar paralyžiui;
 • esant ūmiam, labai stipriam skausmui dėl įvairių priežasčių;
 • esant ūmiam regėjimo sutrikimui;
 • esant gausiam išoriniam kraujavimui ar įtarus vidinį kraujavimą;
 • esant kūno temperatūros pokyčiams: mažiau kaip 35 0C arba daugiau kaip 39,5 0C;
 • kviečiant pas vaiką iki 1 metų amžiaus (esant elgesio pasikeitimams, verkšlenimui, mieguistumui ir kt.);
 • esant nėštumo komplikacijoms (kraujavimui, nutekėjus vaisiaus vandenims, kitoms gyvybei pavojingoms būklėms);
 • prasidėjus gimdymui (esant kraujavimui, traukuliams, kitoms gyvybei pavojingoms būklėms);
 • pakartotinai ir gausiai vemiant ir (ar) profuziškai viduriuojant;
 • esant ūmiam psichikos ir elgesio sutrikimui:
 • bandant nusižudyti;
 • agresijos arba smurto, kurie kelia grėsmę aplinkiniams ar pačiam pacientui (vykstama kartu su policijos pareigūnais) atveju;
 • prireikus skubiai pervežti iš namų ar viešųjų įstaigų, ambulatorines paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) į ligonines, kai vežant reikia teikti skubiąją medicinos pagalbą;

Kitais atvejais, jei kvietimo metu nėra laisvos greitosios medicinos pagalbos brigados, į įvykio vietą vykstama per 30 min. nuo iškvietimo užregistravimo šiais atvejais:

 • nušalus;
 • paūmėjus lėtinėms ligoms, tačiau nesant pavojingų gyvybei požymių (jei registruojant kvietimą pavyksta tai nustatyti);
 • kai paciento sveikatos būklė nėra pavojinga gyvybei ir kai būtinoji medicinos pagalba nereikalinga, tačiau pacientas arba artimieji kategoriškai reikalauja atvykti

Iškvietimai, kurie peradresuojami kitoms institucijoms:

 • jei išsakomi nusiskundimai, susiję su sveikatos išsaugojimo, ligų profilaktikos, gydymo, slaugos ir kitais sveikatos priežiūros klausimais. Pacientams rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją arba į ASPĮ, su kuria šeimos gydytojas yra sudaręs sutartį, priėmimo-skubios pagalbos skyrių (šeimos gydytojo nedarbo metu) arba patariama telefonu, jei to pakanka pacientui;
 • kreipiantis girtaujantiems, triukšmą keliantiems asmenims. Pranešimai/iškvietimai nukreipiami policijai.

Kai pacientas nori tik greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančio dispečerio patarimų telefonu -  greitosios medicinos pagalbos brigada nesiunčiama.

Nemokamos greitosios medicinos pagalbos paslaugos:

 • GMP budinčių brigadų teikiamos paslaugos:
 • GMP paslaugos, teikiamos pacientų namuose ar kitose jų buvimo vietose;
 • GMP paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), jei pacientui būtina sveikatos priežiūra viršija tų įstaigų kompetenciją;
 • stabilios būklės pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ, jei GMP paslaugų teikėjui atgabenus pacientą į pirmosios ASPĮ priėmimo-skubios pagalbos skyrių paaiškėja, kad ši įstaiga pagal savo kompetenciją negali suteikti reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų;
 • pacientų, kurie gali būti gabenami tik GMP automobiliu, pervežimas iš stacionarinės ASPĮ priėmimo-skubios pagalbos skyriaus į namus po to, kai GMP paslaugų teikėjo atvežtam pacientui suteikiamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos;
 • pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančios ASPĮ į kitą ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti;
 • užsienyje sunkiai susirgusių ar susižeidusių Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų pervežimas nuo Lietuvos Respublikos sienos į ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti; 
 • Lietuvos Respublikos teritorijoje sunkiai susirgusių ar susižeidusių asmenų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos šalyse ir pateikusių draustumą patvirtinančius dokumentus, pervežimas iš ASPĮ iki Lietuvos Respublikos sienos;
 • Pacienčių pervežimas iš namų į ASPĮ ir iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo, ar dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo.

Mokamos greitosios medicinos pagalbos paslaugos:

 • Pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ toliau gydyti. Apmoka siunčiančioji gydymo įstaiga.
 • Pacientų pervežimas iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ diagnostinėms, gydomosioms procedūroms ar tyrimams atlikti, jei pervežimas būtinas dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas suderina siunčiančioji ir priimančioji įstaigos). Apmoka siunčiančioji gydymo įstaiga.
 • Pacientų pervežimo iš stacionarinės ASPĮ į namus po stacionarinio gydymo, jei tai būtina dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas nustato siunčiančioji ASPĮ). Apmoka siunčiančioji gydymo įstaiga.
 • Pacientų transportavimas jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės. Apmoka pacientas savo lėšomis.