Privalomasis profilaktinis sveikatos tikrinimas

Privalomasis profilaktinis sveikatos tikrinimas – vienas patikimiausių būdų užbėgti už akių profesinėms ligoms bei išvengti nelaimingų atsitikimų darbe. VšĮ Šilutės PSPC poliklinikoje privalomuosius profilaktinius sveikatos tikrinimus atliekama profilaktinių sveikatos tikrinimų kabinete, bei šeimos gydytojai.

Valstybinė ligonių kasa už privalomąjį profilaktinį sveikatos tikrinimą nemoka. Už šią paslaugą moka darbdavys, pats besitikrinantysis ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys. Paslaugų kainos nurodytos čia ir kainyne prie kasos.

Už paslaugas sumokėti galima poliklinikos kasoje (4 a. statistikos kabinete).

Atlikus privalomuosius profilaktinius sveikatos tikrinimus, išduodame pažymas:

 • vairuotojams (mėgėjams ir profesionalams);
 • norintiems įsigyti civilinį ginklą ar pratęsti jam leidimą;
 • dirbantiems ar norintiems įsidarbinti galimos profesinės rizikos sąlygomis (esant sveikatai kenksmingų veiksnių poveikiui ar dirbant pavojingus darbus);
 • darbų ir veiklos sričių, kuriose įsidarbinant ir dirbant privaloma periodiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, darbuotojams;
 • vaikų mokymo, auklėjimo sistemos darbuotojams;
 • kirpyklų, grožio salonų darbuotojams;
 • bendrabučių, viešbučių darbuotojams;
 • maisto gamybos ir realizavimo darbuotojams;
 • sveikatos priežiūros darbuotojams;
 • vykstantiems į užsienį.
 • Išduodame tarptautinį skiepų pasą.

 

Privalomuosius profilaktinius sveikatos tikrinimus atlieka specialistų komisija: šeimos gydytojas, psichiatras, neurologas, otorinolaringologas.

Komisija reikalinga:

 • vairuotojams;
 • ginklo laikytojams;
 • vykstantiems į užsienį;
 • dirbantiems pavojingomis sunkiomis darbo sąlygomis.
 • Kitiems profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami be gydytojų specialistų komisijos.

Privalomųjų profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarka 
Pacientas pirmiausia turi kreiptis į poliklinikos registratūrą. Būtina turėti:

 • Darbdavio išduotą ir užpildytą privalomojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą įsidarbinančiajam arba asmens medicininę knygelę dirbančiajam. 
 • Jei pacientas yra pasirinkęs šeimos gydytoją mūsų poliklinikoje, medicinos registratorė suranda paciento kortelę ir nukreipia pacientą, pas šeimos gydytoją, profilaktinių sveikatos tikrinimų kabinetą. 
 • Jei pacientas šeimos gydytoją yra pasirinkęs kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, jis privalo turėti savo šeimos gydytojo užpildytą išrašą iš asmens sveikatos istorijos. 
 • Norintieji įsigyti civilinį ginklą, vairuotojai – jeigu jie nėra prisirašę VšĮ Šilutės PSPC – privalo turėti gydytojo psichiatro pažymą, patvirtinančią, kad nėra įregistruoti psichikos ir priklausomybės ligų registre.
 • Pažymą išduoda pagal deklaruotą gyvenamąją vietą pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos psichiatras.

Einant profilaktiškai tikrintis sveikatą SVARBU TURĖTI:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Privalomojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 047/a) (įsidarbinančiajam), asmens medicininę knygelę (F Nr. 048/a) su asmens nuotrauka, patvirtintą darbovietės antspaudu ir darbdavio parašu, su nurodytais profesinės rizikos veiksniais;
 • Šeimos gydytojo užpildytą išrašą iš ambulatorinės kortelės (F Nr. 027/a), kai pacientas nėra prisirašęs VšĮ Šilutės PSPC;
 • Gydytojo psichiatro pažymą, kad nėra įrašytas į psichikos ir priklausomybės ligų registrą vairuotojams ir ginklo turėtojams kai pacientas šeimos gydytoją, psichiatrą yra pasirinkęs kitoje poliklinikoje.

Profilaktiniam sveikatos tikrinimui atvykti nevalgius.

Informacija darbdaviams

Darbuotojų privalomąjį sveikatos tikrinimą reglamentuoja „Darbų saugos ir sveikatos“ įstatymas, kiti teisės aktai. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai ypač svarbūs, kai darbuotojams yra rizikos susirgti profesine liga.

VšĮ Šilutės PSPC iš anksto sudarytas sutartis atlieka privalomuosius profilaktinius sveikatos tikrinimus įmonių, įstaigų bei įvairių organizacijų darbuotojams, už kurių periodinius sveikatos tikrinimus yra atsakingas darbdavys.

Sutartis su VšĮ Šilutės PSPC dėl darbuotojų profilaktinio sveikatos tikrinimo sudariusiems darbdaviams garantuojame:

 • kompleksinį visų įmonės darbuotojų sveikatos ištyrimą vienoje vietoje;
 • kvalifikuotų medicinos specialistų komandą;
 • profilaktinį patikrinimą Jums palankiu laiku bei darbo laiko taupymą;
 • galimybę profilaktinį patikrinimą derinti su skiepais nuo gripo, erkinio encefalito;
 • galime atlikti papildomus individualius tyrimus bei konsultacijas.

Atsižvelgdami į Jūsų įmonės pageidavimus, darbuotojų skaičių, lytį, amžių, profilaktinių patikrinimų atlikimo laikotarpį, profesijų specifiką, privalomojo sveikatos patikrinimo kainą deriname – galime pasiūlyti keletą sveikatos profilaktinio patikrinimo variantų.