Įstaigos skyriai

Vainuto skyrius

Veiklos adresas: Antanao Baranausko g. 28, Vainutas, Šilutės r. sav.

Dirba šeimos gydytojas Karolina Zybartienė

Dirba vidaus ligų gydytoja Reda Butvidienė

Gydytojas odontologas Marius Karačionka

Tel. 8 441 44131

 

Juknaičų skyrius

Veiklos adresas: Šiloko g. 3A-1, Juknaičiai, Šilutės ra. sav.

Dirba šeimos gydytoja šeimos gydytoja Jolanta Barzdienė.

Gydytoja odontologė Nelė Pruszak

Tel. 8 441 58725

 

Švėkšnos skyrius

Veiklos adresas: Liepų a. 3, Švėkšna, Šilutės r. sav.

Atvyksta šeimos gydytojai Gintarė Mockeliūnaitė, Violeta Giedraitienė.

Gydytojas odontologas Matas Orentas

Tel. 8 441 48278