Įstaigos vadovo darbotvarkė

Interesantų priėmimo laikas:

Trečiadieniais  nuo 10.00 val. iki 12.00 val.