Įsakymas dėl Všį Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų asmenes duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo.

Všį Šilutėe pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Konfidencialumo pasižadėjimas.

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis.

Duomenų apsaugos pareigūnas:
Daiva Žalgevičienė.,
el. paštas: daiva.zalgeviciene@silutespspc.lt.,
tel nr: 8 656 21277.