Pagrindinės Įstaigos veiklos sritys yra organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti suteikia teisę asmens sveikatos priežiūros licencija:

1. nemokamas ambulatorinės sveikatos priežiūros teikimas asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu.
2. bendrosios praktikos gydytojų veikla (85.12.10);
3. kita gydytojų veikla (85.12.40);
4. medicinos laboratorijų veikla (85.14.30);
5. bendroji (terapinė) stomatologų veikla (85.13.10);
6. Greitosios pagalbos veikla (85.14.40);
7. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (85.14);
8. viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos ligoniams ne ligoninėje (85.14.10);
9. mokamų ambulatorinių (85.12) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas:
9.1. kai šios paslaugos yra įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto asortimento mokamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą;
9.2. kai paslaugos teikiamos asmenims, kurie kreipiasi į įstaigą savo iniciatyva (be siuntimo), ir teritorinė ligonių kasa (TLK) neapmoka už jų sveikatos priežiūrą;
10. nemokamos būtinosios medicinos pagalbos visiems Lietuvos gyventojams teikimas;
11. sudarytoje sutartyje su teritorine ligonių kasa nenumatytais atvejais įstaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, kitais specialiaisiais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais;
12. kita, įstatymais neuždrausta veikla (veikla, kuri pagerintų personalo ir pacientų darbo ir poilsio sąlygas, konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas ir kt.);
13. visuomenės sveikatos priežiūros programų sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo ir saugos tikslais pagal sutartis su šios veiklos ir paslaugų užsakovais vykdymas.