Korupcijos prevencija

VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro l.e.p. direktoriaus Algimanto Čeponio 2017 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V1-5 patvirtinti dokumentai:

VŠĮ Šilutės PSPC korupcijos prevencijos programa;

VŠĮ Šilutės PSPC korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2017-2019 metams.

Viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro pacientai ar jų artimieji, susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veika mūsų įstaigoje, apie įvykį yra prašomi pranešti įstaigos vadovui raštu - elektroniniu paštu info@silutespspc.lt  arba telefonu (8 441) 61 022
Atsakingas asmuo už korupcijos prevencija GMP vyr.slaugytoja Alma Vendzelienė, gmp@silutespspc.lt, (8 441) 61 574

Viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Eil. Nr.

Centro veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas

Centro darbuotojai, kuriems galimas korupcijos pasireiškimas

1.

Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas

Centro  šeimos gydytojai, vidaus ligų gydytojai, vaikų ligų gydytojas, gydytojas chirurgas, gydytojas akušeris ginekologas

2.

Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai 

Viešųjų pirkimų organizatorius

3.

Nelegalūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams

Centro  šeimos gydytojai, vidaus ligų gydytojai, gydytojai odontologai, vaikų ligų gydytojas, gydytojas chirurgas, gydytojas akušeris ginekologas

4.

Veikla, susijusi su nedarbingumo pažymėjimų ir kitų pažymų išdavimu

Centro  šeimos gydytojai, vidaus ligų gydytojai, gydytojai odontologai, vaikų ligų gydytojas, gydytojas chirurgas, gydytojas akušeris ginekologas

Sveikatos apsaugos ministerijos bei Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) karštosios linijos

Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jus būti pilietiškais: informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami nemokamu telefono numeriu 8 800 66 004. Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisėto pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma, paskambinkite. Jūsų informacija labai svarbi – kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės įveikti korupcijos virusą. Jūsų skambutis anonimiškas, jokių asmens duomenų pateikti nereikia. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) karštosios linijos telefono numeris – 8 (5) 266 33 33.