SKAIDRUMAS – tai viena iš VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro vertybių.

KAS YRA KORUPCIJA
Tai neigiamas socialinis reiškinys, kuriam dalis visuomenės pritaria, siekdama naudos ir visiškai nesirūpindama dėl kitiems žmonėms ir valstybei daromos žalos.

DOVANA AR KYŠIS
Dovana – daikto, pinigų įteikimas kitam žmogui negaunant už tai jokio atlygio, o kyšis neteisėtas atlygis už kažką (veikimą ar neveikimą tarnyboje).

KORUPCIJOS FORMOS
Dažniausiai pasitaikančios korupcijos formos yra kyšininkavimas, papirkimas, prekyba poveikiu (kai asmuo tarpininkauja kyšį duodančiam ir jį priimančiam asmeniui).

SVARBU
Net už pažadą, susitarimą ar provokavimą įteikti ar priimti kyšį yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

KUR KREIPTIS
Jei iš Jūsų reikalaujama kyšio arba žinote atvejų, kai kyšio buvo reikalaujama, galite apie tai informuoti direktorių telefonu +370 441 61 022 ar elektroniniu paštu info@silutespspc.lt 
Taip pat apie galimą korupcijos atvejį (-us) VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centre galite pranešti:
Sveikatos apsaugos ministerijai: nemokamu pasitikėjimo telefonu +370 800 66 004 arba elektroniniu paštu korupcija@sam.lt 
STT apie korupciją galima pranešti visą parą veikiančiu „karštos linijos“ telefonu Vilniuje +370 5 266 33 33 arba elektroniniu paštu pranesk@stt.lt 

KYŠIS IR ATSAKOMYBĖ
VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus LR baudžiamajame kodekse yra numatyta baudžiamoji atsakomybė: viešieji darbai, bauda ar laisvės atėmimas iki 2 metų.
Jei kyšis duodamas, kaltas tas. kuris jį duoda. Toks veiksmas yra vadinamas papirkimu ir už tai LR baudžiamajame kodekse yra numatyta baudžiamoji atsakomybė: bauda, areštas, laisvės apribojimas arba laisvės atėmimas iki 7 metų. Baudos dydis priklauso nuo kyšio vertės.
Jei kyšis priimamas, kaltas tas. kuris jį priima. Tai yra vadinama kyšininkavimu ir LR baudžiamajame kodekse yra numatyta baudžiamoji atsakomybė: bauda, areštas, laisvės atėmimas iki 8 metų. Baudos dydis priklauso nuo kyšio vertės.
Tai gi abiem atvejais – tiek kyšį siūlantys, duodantys, tiek imantys ar jo prašantys asmenys būtų baudžiami įstatymų nustatyta tvarka.
VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras siekia, kad įstaigoje nebūtų korupcijos apraiškų.


Direktorė Lina Stanišauskienė
 

Paramos panaudojimo ataskaita 2024


Įsakymas dėl korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo  pakeitmas.

Įsakymas dėl korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.

Viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2023-2025 m. korupcijos prevencijos programa.

Viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2023-2025 m. korupcijos prevencijos programos priemonių planas.

Paramos panaudojimo ataskaita

ATSILIEPIMAI APIE KORUPCIJA

2022 m.  korupcijos prevencijos programos priemonių plano ataskaita.

VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Korupcijos tikimybės nustatymas VšĮ Šilutės PSPC veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorės Linos Stanišauskienės 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V1-50 patvirtinti dokumentai:

Įsakymas V1-50

VŠĮ Šilutės PSPC korupcijos prevencijos programa;

VŠĮ Šilutės PSPC korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2020-2022 metams.

VŠĮ Šilutės PSPC korupcijos prevencijos 2017-2019 M. programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita.

Sprendimas dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo

Paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo VŠĮ Šilutės PSPC tvarkos aprašas.

Paramos panaudojimo ataskaita

Viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro pacientai ar jų artimieji, susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veika mūsų įstaigoje, apie įvykį yra prašomi pranešti įstaigos vadovui raštu - elektroniniu paštu vadove@silutespspc.lt  arba telefonu +370 441 61 022
Atsakingas asmuo už korupcijos prevencija biuro administratorė R.Žitkuvienė, info@silutespspc.lt , +370 441 61 024
Atsakingas asmuo už korupcijos prevencija Šilutės savivaldybėje J. Bandzienė, jurate.bandziene@silute.lt, +370 441 79 229

Viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Eil. Nr.

Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas

Darbuotojai, kuriems galimas korupcijos pasireiškimas

1.

Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas

Šeimos gydytojai, vidaus ligų gydytojai, vaikų ligų gydytojas, gydytojas chirurgas, gydytojas akušeris ginekologas

2.

Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai 

Viešųjų pirkimų organizatorius

3.

Nelegalūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams

Šeimos gydytojai, vidaus ligų gydytojai, gydytojai odontologai, vaikų ligų gydytojas, gydytojas chirurgas, gydytojas akušeris ginekologas

4.

Veikla, susijusi su nedarbingumo pažymėjimų ir kitų pažymų išdavimu

Šeimos gydytojai, vidaus ligų gydytojai, gydytojai odontologai, vaikų ligų gydytojas, gydytojas chirurgas, gydytojas akušeris ginekologas

Sveikatos apsaugos ministerijos bei Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) karštosios linijos

Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jus būti pilietiškais: informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami nemokamu telefono numeriu +370 800 66 00 arba el paštu: korupcija@sam.lt. Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisėto pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma, paskambinkite. Jūsų informacija labai svarbi – kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės įveikti korupcijos virusą. Jūsų skambutis anonimiškas, jokių asmens duomenų pateikti nereikia. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) karštosios linijos telefono numeris – +370 5 266 33 33, elektroninis paštas: pranesk@stt.lt